ออกแบบโลโก้ ผลิตซอสพริกและซอสปรุงรส Rebranding Kosol Chili Sauce

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ PlayDesign

ดีไซเนอร์ PlayDesign ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 17 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ ผลิตซอสพริกและซอสปรุงรส Rebranding Kosol Chili Sauce

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ผลิตซอสพริกและซอสปรุงรส (อุตสาหกรรมแปรูปอาหาร)

ชื่อโลโก้

kosol-ampa co.,ltd

ตราสัญลักษณ์

รูปนกนางนวล (ปรับเปลี่ยนได้แต่ขอ Concept เดิมครับ)

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย, เรียบง่าย , สื่อถึงความเป็นไทย , สื่อถึงอาหาร

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

Logo บริษัท , หัวเอกสารบริษัท

เวปไซต์หรือแฟนเพจ

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้บริหารขอ Concept เดิมครับ แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามงานที่ออกแบบ สื่อถึงความเป็นอาหารไทย และซอสพริกที่เป็นคนไทย อาจจะมีรูปพริกสอดแทรกเข้าไปด้วยก็ได้ครับ

กลุ่มเป้าหมาย

อาหาร

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

118810

แสดงความคิดเห็น