ออกแบบโลโก้ ร้านป้าใจ

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ ร้านป้าใจ

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ร้านค้า ขายกะทิสด ข้าวสาร และของชำอื่นๆ

ชื่อโลโก้

ร้านป้าใจ

รูปทรงของโลโก้

กลม

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย ,เรียบง่าย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ทำป้ายร้าน นามบัตร ฯลฯ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

8051

แสดงความคิดเห็น