ออกแบบโลโก้ ธุรกิจสินเชื่อ บริษัท แคช คิง จำกัด

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ ธุรกิจสินเชื่อ บริษัท แคช คิง จำกัด

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ธุรกิจสินเชื่อให้กู้เงินรายบุคคล ภายใต้กฎหมายโดยมีบริษัทที่บุคคลนั้นทำงานเป็นผู้ค้ำและหักหนี้ให้

ชื่อโลโก้

บริษัท แคช คิง จำกัด Cash King Co.,Ltd.

รูปทรงของโลโก้

น่าจะ กลม หรือ รี ค่ะ

โทนสี

สี น้ำเงิน แดง

แนวทางการออกแบบ

เรียบง่ายทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ลโก้บริษัท ตรายาง นามบัตร เวปไซต์

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

patta

แสดงความคิดเห็น