ออกแบบโลโก้ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ Matana

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ Matana

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

นำเข้า ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค และอื่นๆ

ชื่อโลโก้

Matana Inter Trade Group Company Limited

แนวทางการออกแบบ

หรูหรา ทันสมัย เรียบง่าย จดจำ

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

หัวจดหมาย ตรายาง นามบัตร

รายละเอียดอื่นๆ

ความหมายของชื่อ Matana คือพรจากสวรรค์

กลุ่มเป้าหมาย

พาณิชย์

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

777811

แสดงความคิดเห็น