ออกแบบโลโก้ คลินิก DR medical clinic

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Mee Maimak

ดีไซเนอร์ Mee Maimak ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 30 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ คลินิก DR medical clinic

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

โลโก้ คลินิก ครับ

ชื่อโลโก้

DR medical clinic

โทนสี

สี น้ำเงิน แดง

แนวทางการออกแบบ

ทัน สมัย แต่ เรียบ ง่าย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ใช่ ทำ ตรา ยาง. ทำ ป้าย

รายละเอียดอื่นๆ

แบบที่อยากได้ประมาณรูปแนบ

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

becare

แสดงความคิดเห็น