ออกแบบโลโก้บริษัท Advance Logic Minds Co.,Ltd.

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ lek_sm

ดีไซเนอร์ lek_sm ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 9 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้บริษัท Advance Logic Minds Co.,Ltd.

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

เป็นบริษัทที่ทำแอพศเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว

ชื่อโลโก้

Advance Logic Minds Co.,Ltd.

แนวทางการออกแบบ

ขอแบบดูทันสมัย ไฮเทค ก้าวหน้า

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

pat1

แสดงความคิดเห็น