ออกแบบโลโก้ ผลิตอาหาร Mr.WAN

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ ผลิตอาหาร Mr.WAN

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ผลิตอาหาร

ชื่อโลโก้

Mr.WAN

ตราสัญลักษณ์

ใช้การประดิษฐ์กลุ่มตัวอักษร ร่วมกับกราฟฟิครูปกุ๊ก

รูปทรงของโลโก้

กลมหรือวงรี

โทนสี

สีคมชัดโดดเด่น จากสีพื้น

แนวทางการออกแบบ

หรูหรา ทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

เป็นเครื่ิองหมายการค้า นำไปวางในฉลากสินค้า

รายละเอียดอื่นๆ

ใช้การออกแบบประดิษฐ์กลุ่มตัวอักษรร่วมกับรูปกราฟฟิค
รูปกุ๊ก โดยแน้นการออกแบบไม่ให้ซ้ำผู้อื่น เวลาไปจดสิขสิทธ์ ที่มีรูปกราฟฟิคกุ๊ก เพื่อสื่อถึงการปรุงแต่งอาหารให้อร่อย หรือการทำอาหาร

กลุ่มเป้าหมาย

อาหาร

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

891481

แสดงความคิดเห็น