ออกแบบโลโก้ น้ำหอมปรับอากาศ SOONTREE

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ wahwah

ดีไซเนอร์ wahwah ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 13 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ น้ำหอมปรับอากาศ SOONTREE

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

น้ำหอมปรับอากาศ Diffuser
โดยในช่วงแรก ทางแบรนด์ จะขายทาง Online และตั้ง Pop-up store ในห้างสรรพสินค้า

ชื่อโลโก้

SOONTREE

แนวทางการออกแบบ

หรูหรา และน่าเชื่อถือ

รายละเอียดอื่นๆ

อยากให้ช่วยออกแบบ โลโก้ ที่ประกอบด้วย "ตราสัญลักษณ์+ชื่อแบรนด์ SOONTREE" (สุนทรี) ครับ

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องสำอาง

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

522392

แสดงความคิดเห็น