ออกแบบโลโก้บริษัท LM Global

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ lek_sm

ดีไซเนอร์ lek_sm ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 17 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้บริษัท LM Global

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ตามรูปแนบ

ชื่อโลโก้

LM Global Prime Co.,Ltd

ตราสัญลักษณ์

เกี่ยวกับ การลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์

รูปทรงของโลโก้

กลม หรือ ยาวเป็นเหลี่ยม

โทนสี

น้้ำเงิน หรือ ส้ม

แนวทางการออกแบบ

เรียบง่าย น่าเชื่อถือ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

joe1

แสดงความคิดเห็น