ออกแบบโลโก้ AZTEC MEDICAL

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ louis2012

ดีไซเนอร์ louis2012 ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 26 แบบ

ดูผลงานที่เข้าร่วมทั้งหมด

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ AZTEC MEDICAL

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ขายเครื่องเอกซ์เรยและ software ที่ใช้ในโรงพยาบาล

ชื่อโลโก้

AZTEC MEDICAL

ตราสัญลักษณ์

Pictorial mark , Letter form

โทนสี

ตามไฟล์แนบ

แนวทางการออกแบบ

ล้ำสมัย, เรียบง่าย,

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ตรายาง,Presentation, Logo บริษัท , เสื้อ, นามบัตร

กลุ่มเป้าหมาย

เทคโนโลยี

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

407102

แสดงความคิดเห็น