ออกแบบโลโก้ AlphaPurge

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ AlphaPurge

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ปตท.

ชื่อโลโก้

AlphaPurge

ตราสัญลักษณ์

อิสระในการออกแบบ

รูปทรงของโลโก้

อิสระในการออกแบบ

โทนสี

อิสระในการออกแบบ

แนวทางการออกแบบ

อิสระ แต่เน้นให้อ่านง่าย อ่านออก

ไฟล์แนบ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:50

เจ้าของโปรเจค

manu1

แสดงความคิดเห็น