ออกแบบโลโก้ เครื่องดื่มเกลือแร่ ตรา FRESH

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ louis2012

ดีไซเนอร์ louis2012 ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 21 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ เครื่องดื่มเกลือแร่ ตรา FRESH

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

สินค้าเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่

ชื่อโลโก้

FRESH

แนวทางการออกแบบ

เรียบง่าย เข้ากับทุกวัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ฉลากสินค้า

รายละเอียดอื่นๆ

พื้นสีของฉลากโทน เหลือ,งเขียว,ฟ้า
ไฟล์ที่แนบเป็นของสินค้าประเภทเดียวกันที่มีในตลาด เพื่อจะได้ออกแบบโลโก้ให้ดูเด่นกว่า

กลุ่มเป้าหมาย

อาหาร

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

MFGROYAL

แสดงความคิดเห็น