ออกแบบโลโก้ก๋วยเตี๋ยว เรือของโปรด

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Mee Maimak

ดีไซเนอร์ Mee Maimak ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 20 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ก๋วยเตี๋ยว เรือของโปรด

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ก๋วยเตี๋ยวเรือ

ชื่อโลโก้

เรือของโปรด

แนวทางการออกแบบ

โลโก้ก๋วยเตี๋ยวเรือของโปรด อยากให้มีสัญญลักษณ์ที่สื่อถึงอาหารประเภทเส้น มีถ้วย มีตะเกียบ ไม่จำเป็นต้องมีเรือครับ และไม่เอาสไตล์สีการ์ตูนครับ

รายละเอียดอื่นๆ

แนวที่ชอบ ตามรูปแนบ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

16/12/2563 10:20

เจ้าของโปรเจค

pat2

แสดงความคิดเห็น