ออกแบบโลโก้ วิศวกรรมไฟฟ้า Space Electrical

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ asajaree

ดีไซเนอร์ asajaree ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 16 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ วิศวกรรมไฟฟ้า Space Electrical

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อโลโก้

Space Electrical

แนวทางการออกแบบ

ผมอยากให้ตัวชื่อเป็น2บรรทัดครับ

รายละเอียดอื่นๆ

แนวที่ชอบในไฟล์แแนบ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/01/2564 16:18

เจ้าของโปรเจค

sak1

แสดงความคิดเห็น