ออกแบบโลโก้ ตัวกลางในการรวบรวมผู้รับเหมา KKG

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Aekkarin_Kst

ดีไซเนอร์ Aekkarin_Kst ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 13 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ ตัวกลางในการรวบรวมผู้รับเหมา KKG

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ตัวกลางในการรวบรวมผู้รับเหมาเพื่อให้บริการเรื่องบ้านแบบครบวงจรทั้งงาน

ชื่อโลโก้

“KKG” และมีตัวอักษร บริษัทประกอบ ชื่อ บริษัท กรณ์กุล (กรุ๊ป) จำกัด , KORNKUN (GROUP) .,Ltd

รายละเอียดอื่นๆ

รายละเอียดอื่นๆ ตามไฟล์แนบ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/01/2564 19:27

เจ้าของโปรเจค

korn1

แสดงความคิดเห็น