ออกแบบโลโก้ โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Mee Maimak

ดีไซเนอร์ Mee Maimak ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 18 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

การอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งหัวข้อการอบรมพัฒนาจะไม่ใช่เนื้อหาวิชาที่เรียน แต่จะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียน อาชีพ ทักษะชีวิต ทัศนคติ เป็นต้น

ชื่อโลโก้

โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย (Pre-U project)

โทนสี

สีส้มและน้ำเงินอ่อน

แนวทางการออกแบบ

เท่ เหมาะกับม.ปลาย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ใส่ในทุกสื่อของโครงการฯ

รายละเอียดอื่นๆ

Brand Summer Camp ตามรูปแนบ

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

21/02/2564 09:47

เจ้าของโปรเจค

thakorn
ความคิดเห็นที่ 1
asajaree  17/02/2564 16:15
ขอสอบถามครับว่า โลโก้ Brand Summer Camp คือตัวอย่างที่ลูกค้าชอบ หรือว่า Pre-U Project คือ theme ใหม่ของ Brand Summer Camp ให้ออกแบบรวมกัน

ความคิดเห็นที่ 2
Admin  17/02/2564 17:15
รูปแนบคือ แนวที่ลูกค้าชอบครับ

แสดงความคิดเห็น