ออกแบบโลโก้ ผลไม้ฟรีซดราย แบรนด์ Smile Fruit

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Bank Sus

ดีไซเนอร์ Bank Sus ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 24 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ ผลไม้ฟรีซดราย แบรนด์ Smile Fruit

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ธุรกิจผลไม้ฟรีซดราย สินค้าที่ขาย = ทุเรียนฟรีซดราย , ขนุนฟรีซดราย , กล้วยฟรีซดราย , มังคุดฟรีซดราย

ชื่อโลโก้

Smile Fruit

ตราสัญลักษณ์

ตัวอักษร

รูปทรงของโลโก้

แบบเหลี่ยมแนวนอน

โทนสี

แดง

แนวทางการออกแบบ

เรียบง่ายและทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ติดสินค้า

รายละเอียดอื่นๆ

ชอบรูปแบบคล้ายๆภาพตัวอย่างที่แนบไปครับ

กลุ่มเป้าหมาย

อาหาร

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

21/02/2564 18:16

เจ้าของโปรเจค

l3alanch

แสดงความคิดเห็น