ออกแบบโลโก้ โรงงานแปรรูปอาหาร ZEN AND KOSUM INTERFOODS

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ dTATb

ดีไซเนอร์ dTATb ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 21 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ โรงงานแปรรูปอาหาร ZEN AND KOSUM INTERFOODS

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

โรงงานแปรรูปอาหาร

ชื่อโลโก้

ZEN AND KOSUM INTERFOODS

โทนสี

เหลือง น้ำเงิน

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ตรายาง โลโก้เสื้อบริษัท หัวจดหมาย

รายละเอียดอื่นๆ

ZEN AND KOSUM INTERFOODS ตัวย่อ ZKC

กลุ่มเป้าหมาย

อาหาร

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

เวลาสิ้นสุดรับงาน

07/05/2564 13:59

เจ้าของโปรเจค

Sale_ZKC

แสดงความคิดเห็น