ออกแบบโลโก้อาหารเสริม DEEMIX

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้อาหารเสริม DEEMIX

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

อาหารเสริมทุกชนิด

ชื่อโลโก้

DEEMIX หรือ Deemix

ตราสัญลักษณ์

ขอให้มีด้วย รบกวนช่วยออกแบบให้ด้วยค่ะ เข้ากับธุรกิจอาหารเสริม

แนวทางการออกแบบ

จดจำได้ง่าย

เวลาสิ้นสุดรับงาน

11/05/2564 12:15

เจ้าของโปรเจค

baby11

แสดงความคิดเห็น