ออกแบบโลโก้ บริษัท ดี โค้ด คอนซัลแทนท์ จำกัด

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ AG DeSiGN

ดีไซเนอร์ AG DeSiGN ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 28 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ บริษัท ดี โค้ด คอนซัลแทนท์ จำกัด

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

เป็นสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี วางแผนภาษี เป็นที่ปรึกษาบริษัทต่างๆ และ สอบบัญชีค่ะ

ชื่อโลโก้

บริษัท ดี โค้ด คอนซัลแทนท์ จำกัด

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย+minimal

รายละเอียดอื่นๆ

แนวที่ชอบ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

17/05/2564 10:50

เจ้าของโปรเจค

pim1

แสดงความคิดเห็น