ออกแบบโลโก้ น้ำมันปาล์ม ตราอร่าม

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ K design

ดีไซเนอร์ K design ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 22 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ น้ำมันปาล์ม ตราอร่าม

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

น้ำมันปาล์ม

ชื่อโลโก้

อร่าม

รายละเอียดอื่นๆ

แนวที่ชอบ ตามรูป

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

20/05/2564 10:37

เจ้าของโปรเจค

vi11

แสดงความคิดเห็น