ออกแบบโลโก้ อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง Mekong Pearl

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ asajaree

ดีไซเนอร์ asajaree ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 17 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง Mekong Pearl

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

จำหน่ายอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง

ชื่อโลโก้

ชื่อแบรนด์หรือชื่อโลโก้ Mekong Pearl

ตราสัญลักษณ์

Freestyle

รูปทรงของโลโก้

Freestyle

โทนสี

Freestyle

แนวทางการออกแบบ

Freestyle

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ทำ packaging สินค้าแช่เยือกแข็ง มีอาหารทะเล และ value added

รายละเอียดอื่นๆ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

04/06/2564 10:18

เจ้าของโปรเจค

wat11

แสดงความคิดเห็น