ออกแบบโลโก้ สถานีบริการน้ำมัน CS

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ สถานีบริการน้ำมัน CS

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

สถานีบริการน้ำมัน

ชื่อโลโก้

CS

ตราสัญลักษณ์

ใส่สัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับพลังงาน

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ตรา หจก. (ตรายาง)

รายละเอียดอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม : ปัจจุบันสถานีบริการน้ำมันใช้แบรนด์ของ PT แต่มีโครงการจะเปลี่ยนมาใช้แบรนด์ของตัวเอง โดยใช้ชื่อCS เรื่องสี พื้นป้ายโลโก้เดิมเป็นสีเขียว สัญลักษณ์ที่สื่อถึงพลังงานไม้ต้องยึดติดกับน้ำมันอย่างเดียวนะครับ เพราะอนาคตจะเปิดสถานีชาร๋ตไฟรถยนต์EV ด้วยครับ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

04/06/2564 10:18

เจ้าของโปรเจค

wichai1

แสดงความคิดเห็น