ออกแบบโลโก้ fast food แบรนด์ Mama s Fish

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ dTATb

ดีไซเนอร์ dTATb ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 14 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ fast food แบรนด์ Mama s Fish

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

fast food

ชื่อโลโก้

Mama's Fish

ตราสัญลักษณ์

ในรูปแนบ ตัว F ที่มีตา ผม อยากให้ฟิว ออกมา เหมือน ปลา กำลัง ยิ้ม อยากให้ตัว Fกับ ตา เด่นครับ

แนวทางการออกแบบ

ผมอยากได้แนว คล้าย McDonald กับ KFC ครับ

รายละเอียดอื่นๆ

ตัว F ที่มีตา ผม อยากให้ฟิว ออกมา เหมือน ปลา กำลัง ยิ้ม อยากให้ตัว Fกับ ตา เด่นครับ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

15/06/2564 12:37

เจ้าของโปรเจค

jpu1

แสดงความคิดเห็น