ออกแบบโลโก้ น้ำหมักทางการเกษตร ชื่อ Super M

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ น้ำหมักทางการเกษตร ชื่อ Super M

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ผลิตภัณฑ์ จะเป็น จุลินทรีย์ชนิดแห้ง ใช้ทำน้ำหมัก ทางการเกษตร

ชื่อโลโก้

Super M

โทนสี

เขียวๆ เกษตร

แนวทางการออกแบบ

จำง่าย

เวลาสิ้นสุดรับงาน

23/10/2564 10:01

เจ้าของโปรเจค

Wee Boonsena

แสดงความคิดเห็น