ออกแบบโลโก้บริษัท สุขภาพ เฮลท์ แคร์ จำกัด

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ K design

ดีไซเนอร์ K design ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 23 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้บริษัท สุขภาพ เฮลท์ แคร์ จำกัด

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ คนกลาง ติดต่อลูกค้าคนจีนและประเทศอื่นๆ มารักษาตัวกับโรงพยาบาลในกรุงเทพ

ชื่อโลโก้

บริษัท สุขภาพ เฮลท์ แคร์ จำกัด Sukkapap Health Care

รายละเอียดอื่นๆ

ref ตามแนบ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

14/01/2565 17:08

เจ้าของโปรเจค

293922

แสดงความคิดเห็น