ออกแบบโลโก้กัญชา ยิ้มกัญโอสถ

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ louis2012

ดีไซเนอร์ louis2012 ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 15 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้กัญชา ยิ้มกัญโอสถ

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ปัจจุบันจำหน่ายเฉพาะใบกัญชาแห้ง และในอนาคตคาดว่าจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ที่มีส่วนผสมของใบกัญชา เพิ่มเติม จึงเป็นโลโก้ที่สามารถใช้ติดสินค้า ได้ทุก ผลิตภัณฑ์และนำไปใช้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ในอนาคต

ชื่อโลโก้

ยิ้มกัญโอสถ (Yim Kan Osot)

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ติดสินค้า

รายละเอียดอื่นๆ

****ความหมาย****
ยิ้ม (Yim) คือ อาการความสุขของลูกค้าที่ได้บริโภคสินค้า ของเรา
กัญ (Kan) คือ คำย่อ คำว่า "กัญชา"
โอสถ (Osot) คือ ยา
และเมื่อลูกค้าได้บริโภคสินค้าของเราแล้วรู้สึก -"ยิ้มกัน"- อย่างมีความสุข ด้วยประโยชน์และสรรพคุณทางยาของกัญชา
อยากให้นำรูปใบกัญชา ประกอบบนโลโก้ด้วย เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีส่วนผสมของกัญชา

กลุ่มเป้าหมาย

อาหาร

เวลาสิ้นสุดรับงาน

26/02/2565 10:27

เจ้าของโปรเจค

Satit Ch

แสดงความคิดเห็น