ออกแบบโลโก้ ธุรกิจขายเครื่องจักร แบรนด์ Chean Jee

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Black_Warrior23

ดีไซเนอร์ Black_Warrior23 ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 25 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ ธุรกิจขายเครื่องจักร แบรนด์ Chean Jee

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ธุรกิจขายเครื่องจักร

ชื่อโลโก้

Chean Jee 全記機械 เอาภาษาจีนกับอังกฤษนะครับ

ตราสัญลักษณ์

สื่อถึงเครื่องจักร ฟันเฟือง

รูปทรงของโลโก้

พวกกลม อยากให้เป็น รูปเฟือง

แนวทางการออกแบบ

สี เน้นเป็นสี เหลือง แดง

รายละเอียดอื่นๆ

ref ในไฟล์แนบ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

15/03/2565 17:06

เจ้าของโปรเจค

san01

แสดงความคิดเห็น