ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม แบรนด์ GapRight

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ K design

ดีไซเนอร์ K design ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 29 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม แบรนด์ GapRight

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม

ชื่อโลโก้

GapRight

ตราสัญลักษณ์

ตามรูปแนบ

รูปทรงของโลโก้

ตามรูปแนบ

โทนสี

ตามรูปแนบ

แนวทางการออกแบบ

ตามรูปแนบ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

21/04/2565 16:34

เจ้าของโปรเจค

pploy

แสดงความคิดเห็น