ออกแบบโลโก้ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ชื่อ มนทิตา คลินิกแล็บ

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ asajaree

ดีไซเนอร์ asajaree ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 23 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ชื่อ มนทิตา คลินิกแล็บ

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

คลินิกเทคนิคการแพทย์ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพทั่วไป ไขมัน เบาหวาน ตับ ไต เก๊าท์ กรุ๊ปเลือด ตรวจตามใบสั่งแพทย์

ชื่อโลโก้

มนทิตา คลินิกแล็บ

ตราสัญลักษณ์

กล้องจุลทรรศน์, หยดเลือด, อุปกรณ์ในห้องแล็บ

รูปทรงของโลโก้

ทรงกลม

โทนสี

แดงเลือดหมู - เขียว - ดำ

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย เรียบง่าย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ทำป้ายร้าน ลงในใบรายงานผลการตรวจ

รายละเอียดอื่นๆ

รูปแนบเป็นคลินิกในสายงานเดียวกัน เพื่อให้เห็นภาพครับ

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

25/04/2565 11:38

เจ้าของโปรเจค

month

แสดงความคิดเห็น