ออกแบบโลโก้ร้านอาหาร ชื่อ 360 Hours … Cafe & Bar

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ NEDSIRA

ดีไซเนอร์ NEDSIRA ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 18 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ร้านอาหาร ชื่อ 360 Hours … Cafe & Bar

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ร้านข้าว ร้านกาแฟ ร้านเหล้า
- เป็นทุกอย่าง

ชื่อโลโก้

360 Hours … Cafe & Bar

โทนสี

ไปทางน้ำตาล ส้ม สีอิฐ

แนวทางการออกแบบ

Industrial Loft

รายละเอียดอื่นๆ

เปิดกว้าง Industrial Loft

เวลาสิ้นสุดรับงาน

18/05/2565 10:06

เจ้าของโปรเจค

360p

แสดงความคิดเห็น