ออกแบบชื่อ สินค้าเทปกาว

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ ToNoh

ดีไซเนอร์ ToNoh ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 16 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบชื่อ สินค้าเทปกาว

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

สินค้าเทปกาว

ชื่อโลโก้

ตองการชื่อ สัก 2 พยางค์ ที่ติดปากๆ พูดง่ายๆ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

23/06/2565 16:02

เจ้าของโปรเจค

dahla

แสดงความคิดเห็น