ออกแบบโลโก้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ tastiy

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Cattist

ดีไซเนอร์ Cattist ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 17 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ tastiy

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้

ชื่อโลโก้

tastiy

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

21/07/2565 13:36

เจ้าของโปรเจค

dahla

แสดงความคิดเห็น