ตั้งชื่อ บริษัท

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ตั้งชื่อ บริษัท

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

- Trading นำเข้าและส่งออก สินค้า
- ส่งออก ประเภทก๊าสและปิโตรเลียม ไปต่างประเทศ
- นำเข้าแร่จากต่างประเทศ
- นำเข้าไม้จากต่างประเทศและทำไม้ภายในประเทศ
- ผลิตโปรดักส์ประเภทไม้และแบร์นสินค้า
- ท่องเที่ยว
- ร้านอาหาร

ชื่อโลโก้

รบกวนช่วยออกแบบครับ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

25/07/2565 10:45

เจ้าของโปรเจค

ark1

แสดงความคิดเห็น