ออกแบบโลโก้ ธุรกิจก๊สที่ใช้สำหรับทำวิปปิ้งครีม IDOWHIP

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ ธุรกิจก๊สที่ใช้สำหรับทำวิปปิ้งครีม IDOWHIP

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

สินค้าจะเป็นแก๊สที่ใช้สำหรับทำวิปปิ้งครีม สำหรับอาหาร
โลโก้สินค้าเป็นสินค้าประเภทที่ทานได้ค่ะ ไม่ใช่แก๊สประเภทแบบอุสาหกรรม
ตัวแก๊สจะเอามาผสมกับนมแล้วกลายเป็นวิปครีม

ชื่อโลโก้

IDOWHIP

ตราสัญลักษณ์

โลโก้สินค้าเป็นสินค้าประเภทที่ทานได้ค่ะ ไม่ใช่แก๊สประเภทแบบอุสาหกรรม ตัวแก๊สจะเอามาผสมกับนมแล้วกลายเป็นวิปครีม

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

สินค้าเพื่อวางจำหน่าย

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

05/08/2565 10:30

เจ้าของโปรเจค

saw11
ความคิดเห็นที่ 1
saw11  02/08/2565 10:27
โลโก้สินค้าเป็นสินค้าประเภทที่ทานได้ค่ะ ไม่ใช่แก๊สประเภทแบบอุสาหกรรม
ตัวแก๊สจะเอามาผสมกับนมแล้วกลายเป็นวิปครีม

แสดงความคิดเห็น