ออกแบบโลโก้แบรนด์ เสื้อผ้า iLynn

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้แบรนด์ เสื้อผ้า iLynn

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

.เสื้อผ้า ชุดออกงาน

ชื่อโลโก้

.แบรนiLynn

ตราสัญลักษณ์

ทรงตามความเหมาะสม

รูปทรงของโลโก้

.สีดำ สีโรสโกล์

โทนสี

หรูหรา ทันสมัย

แนวทางการออกแบบ

.ติดแบรน บนเสื้อผ้า หน้าร้าน และลงig FB tiktok และเดินแฟชั่นโชว์

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

19/08/2565 16:42

เจ้าของโปรเจค

dear11

แสดงความคิดเห็น