ออกแบบโลโก้ บริษัท ออริจิ้น ไฟเบอร์ จำกัด

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ dTATb

ดีไซเนอร์ dTATb ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 12 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ บริษัท ออริจิ้น ไฟเบอร์ จำกัด

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

1.งานขาย
2.งานติดตั้ง
3.งานดูแลหลังการติดตั้ง
4.การขาย Internet บ้าน ของ AIS Fibre
5.งานติดตั้งสายใยแก้วนำแสง
บ้านลูกค้ารวมถึงงานโครงการ
6.งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงต่างๆ ของ AIS

ชื่อโลโก้

บริษัท ออริจิ้น ไฟเบอร์ จำกัด

โทนสี

เรื่องสีและอื่นๆให้ทางผู้ออกแบบเป็นคนเสนอแนวคิดเลยครับ โดยใช้หัวข้อตามที่ส่งให้ครับ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

28/08/2565 10:03

เจ้าของโปรเจค

ark1

แสดงความคิดเห็น