ออกแบบโลโก้ คลินิกเฉพาะทางโรคพาร์กินสันและผู้สูงอายุ ParkinsonDoctor

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ handmade3d

ดีไซเนอร์ handmade3d ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 33 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ คลินิกเฉพาะทางโรคพาร์กินสันและผู้สูงอายุ ParkinsonDoctor

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

คลินิกเฉพาะทางโรคพาร์กินสันและผู้สูงอายุ

ชื่อโลโก้

ParkinsonDoctor

ตราสัญลักษณ์

โลโก้อยากให้ออกแบบตัวหนังสือ ParkinsonDoctor อะค่ะ แค่ตัวหนังสือ ไม่ต้องใช้รูป

รูปทรงของโลโก้

ตัวหนังสือ

แนวทางการออกแบบ

ออกแบบตัวหนังสือ ParkinsonDoctor เน้นตัว P และตัว D ใหญ่

เวปไซต์หรือแฟนเพจ

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

17/10/2565 13:52

เจ้าของโปรเจค

bmu1

แสดงความคิดเห็น