ออกแบบโลโก้บริษัทไอที Placid

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ K design

ดีไซเนอร์ K design ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 31 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้บริษัทไอที Placid

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

บริษัท IT ให้บริการดูแลระบบงานต่างๆของลูกค้าที่ Data Center เพื่อให้การปฏิบัติงานและธุรกิจของลูกค้าสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ชื่อโลโก้

ชื่อบริษัท: Placid (Thailand) Ltd.

โทนสี

สีโทนที่ให้ความรู้สึกสงบ

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัยหรือเรียบง่ายก็ได้แต่ให้ sense ได้ถึงความเป็น IT

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

Stationery รวมถึงป้ายชื่อบริษัท, Access card, เสื้อบริษัท และอื่นๆ เป็นต้น

รายละเอียดอื่นๆ

Slogan: Adaptive Operation Management Services (ให้เผื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ logo)

เวลาสิ้นสุดรับงาน

07/12/2565 10:21

เจ้าของโปรเจค

porntip01

แสดงความคิดเห็น