ออกแบบโลโก้ น้ำยาเช็คก๊าซรั่ว Bubbly-Z

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ asajaree

ดีไซเนอร์ asajaree ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 14 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ น้ำยาเช็คก๊าซรั่ว Bubbly-Z

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

น้ำยาเช็คก๊าซรั่ว(liquid leak detector)

ชื่อโลโก้

ชื่อผลิตภัณฑ์ Bubbly-Z (Bubbly = ฟอง Z = See = เห็น หรือ Z = Zero leak)

รายละเอียดอื่นๆ

**มีแนบ Reference แนวทางการออกแบบโลโก้มาให้นะ
**และรูปสินค้าที่ใช้งานจะหน้าตาประมาณนี้

เวลาสิ้นสุดรับงาน

17/03/2566 11:21

เจ้าของโปรเจค

sutti

แสดงความคิดเห็น