ออกแบบโลโก้สินค้าน้ำยาทำความสะอาดทุกชนิด Vhigh

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้สินค้าน้ำยาทำความสะอาดทุกชนิด Vhigh

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหลายชนิด

ชื่อโลโก้

Vhigh

ตราสัญลักษณ์

-ออกแบบให้มี icon หรือภาพประกอบ ที่ link กับเรื่องความสะอาดใส่เข้าไปด้วย

โทนสี

สี โทนเขียว เหลือง ***ไม่เอาแดง ชมพู***

แนวทางการออกแบบ

รูปแบบ ทันสมัย ไม่ซับซ้อน เน้นจดจำง่าย

รายละเอียดอื่นๆ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

06/04/2566 10:41

เจ้าของโปรเจค

619005

แสดงความคิดเห็น