ออกแบบโลโก้น้ำข้าวโพด ชื่อ ไร่เรา

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้น้ำข้าวโพด ชื่อ ไร่เรา

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

สินค้าเป็นน้ำข้าวโพด ปลูกที่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

ชื่อโลโก้

ไร่เรา

ตราสัญลักษณ์

-สื่อให้เห็นถึงความพยายาม -สื่อถึงชาวไร่ ชาวสวน

แนวทางการออกแบบ

-สื่อให้เห็นถึงความพยายาม -สื่อถึงชาวไร่ ชาวสวน

รายละเอียดอื่นๆ

กลุ่มเป้าหมาย คนรักษาสุขภาพ ในเมือง คนออฟฟิต

เวลาสิ้นสุดรับงาน

25/05/2566 14:43

เจ้าของโปรเจค

nai11

แสดงความคิดเห็น