ออกแบบโลโก้ธุรกิจส่งออกข้าวหอมมะลิไทย สิงห์หยก Singyok

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ธุรกิจส่งออกข้าวหอมมะลิไทย สิงห์หยก Singyok

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ส่งออกสินค้าเกษตรข้าวหอมมะลิไทยไปประเทศจีน

ชื่อโลโก้

สิงห์หยก Singyok

ตราสัญลักษณ์

รูปสิงห์ ใช้เป็นชื่อ ภาษาอังกฤษ Singyok

รูปทรงของโลโก้

กลม

โทนสี

เขียวทอง

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย/ไทยโมเดิร์น อินเตอร์แต่สื่อถึงความเป็นไทยเพราะ ส่งออกข้าวหอมมะลิ

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ทำแบรนด์สินค้า

รายละเอียดอื่นๆ

ref ***รูป โลโกสิงห์ ขอเป็นไทยๆผสมผสาน จีน

เวลาสิ้นสุดรับงาน

19/06/2566 14:10

เจ้าของโปรเจค

tkee

แสดงความคิดเห็น