ออกแบบโลโก้ ออกแบบตกแต่งร้าน ชื่อ สร้างร้าน.... ได้ล้าน

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Sippha

ดีไซเนอร์ Sippha ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 21 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ ออกแบบตกแต่งร้าน ชื่อ สร้างร้าน.... ได้ล้าน

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

อกแบบตกแต่งร้าน

ชื่อโลโก้

สร้างร้าน.... ได้ล้าน

ตราสัญลักษณ์

ให้สื่อถึงว่า รับทำร้าน

รูปทรงของโลโก้

สวย ทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

เพจ

รายละเอียดอื่นๆ

สื่อแล้วเข้าใจถึงธุรกิจ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

31/08/2566 10:33

เจ้าของโปรเจค

two1

แสดงความคิดเห็น