โลโก้ ND

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ TSU Design

ดีไซเนอร์ TSU Design ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 28 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

โลโก้ ND

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันอุตสาหกรรม
สินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด

ชื่อโลโก้

ND

ตราสัญลักษณ์

เป็นเฟื่องล้อรถ

รูปทรงของโลโก้

ทรงรี

โทนสี

สีขาว แดง น้ำเงิน

แนวทางการออกแบบ

หรูหร่า จำง่าย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ตรายาง + โลโก้ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดอื่นๆ

บริษัทชื่อ ลิเดียออยล์ (ไทยแลนด์) จำกัด

กลุ่มเป้าหมาย

ยานยนต์

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

candylemon

แสดงความคิดเห็น