โลโก้สินค้าสิริทัย

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ K design

ดีไซเนอร์ K design ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 14 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

โลโก้สินค้าสิริทัย

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ส่งออกสินค้าหมอนยางพารา

ชื่อโลโก้

สิริทัย

โทนสี

เขียวหรือทอง

แนวทางการออกแบบ

หรูหรา สมัยใหม่

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ติดถุงสินค้า

รายละเอียดอื่นๆ

หมอนยางพารา ผู้ใหญ่+เด็ก

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องสำอาง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

wilawan

แสดงความคิดเห็น