ออกแบบโลโก้ สิงห์-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Mee Maimak

ดีไซเนอร์ Mee Maimak ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 23 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ สิงห์-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

เป็นเว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น http://www.thailocalmeet.com เป็นศูนย์รวมข้อมูลต่างๆของ อบจ.-เทศบาล-อบต. ทั่วประเทศ โดยสังกัด "กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" กระทรวงมหาดไทย

ชื่อโลโก้

สิงห์-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตราสัญลักษณ์

ตัวสิงห์ (สีทอง) เป็นลายเส้นไทยๆ

รูปทรงของโลโก้

กลม

โทนสี

สีทอง - สีเขียว

แนวทางการออกแบบ

เน้นตัวสิงห์ (สีทอง) มองแล้วสะดุดตาบ่งบอกความเป็นไทย (ความเป็นท้องถิ่น)

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

นำไปปักเสื้อโปโลที่หน้าอกซ้าย

รายละเอียดอื่นๆ

- โลโก้ ไม่จำเป็นต้องตีกรอบของงาน ให้เป็นลักษณะกลมหรือเหลี่ยม
- ในโลโก้ ขอเน้น 2 สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ 1) ตัวสิงห์ : ลายเส้น สีทอง (สามารถดูตัวอย่างได้จาก สิงห์มหาดไทย) 2) ข้อความคำว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อาจเป็นฟอนต์ลายมือเขียน ก็ได้)
- ส่วนอื่นๆ ที่อาจเพิ่มเติม แล้วแต่ความเหมาะสมและไอเดีย
- แนบตัวอย่างมา ให้ดูเป็นไอเดีย

กลุ่มเป้าหมาย

การศึกษา

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

885619

แสดงความคิดเห็น