ออกแบบโลโก้ Master Instrument and Technology

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Roland007

ดีไซเนอร์ Roland007 ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 45 แบบ

ดูผลงานที่เข้าร่วมทั้งหมด

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ Master Instrument and Technology

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบ ซึ่งมีความเที่ยงตรงแม่นยำสูง ตามมาตรฐานสากลเช่น ISO ASTM standard เป็นต้น และบริการสอบเทียบเครื่องมือลูกค้าให้ถูกต้องตรงกับมาตรฐานสากล

ชื่อโลโก้

Master Instrument and Technology Co., Ltd.

ตราสัญลักษณ์

แพะ Aries หรือ Centhor ที่มีความมุ่งมั่น เคร่งขรึม แต่มีความเท่ และ กระฉับกระเฉง , Pictorial Mark

รูปทรงของโลโก้

รูปสัญลักษณ์ + ชื่อบริษัท

โทนสี

ขาว น้ำเงิน

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย เรียบง่าย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

เป็นสัญลักษณ์ของบริษัท Header ของ Website และสัญลักษณ์ในนามบัตร

เวปไซต์หรือแฟนเพจ

รายละเอียดอื่นๆ

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้เครื่องมือวัดและทดสอบ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ทางด้าน ปิโตรเคมี ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ด้านยานยนต์ เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมาย

เทคโนโลยี

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

726431

แสดงความคิดเห็น