ออกแบบโลโก้ Top Educational Development

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ K design

ดีไซเนอร์ K design ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 35 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ Top Educational Development

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

บริษัทเอเยนซี่ (นายหน้า) ด้านการศึกษา
ทำหน้าที่จัดหาทุนการศึกษา และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อไปยังต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งนำนักเรียนต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อโลโก้

Top Educational Development

ตราสัญลักษณ์

อยากให้โลโก้ออกมาแนว ตรา มหาลัยของต่างประเทศ ที่ดูทันสมัย และเป็นสากล

แนวทางการออกแบบ

Leadership, Modern, International

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

จดทะเบียนบริษัท ทำนามบัตรและตรายาง

กลุ่มเป้าหมาย

การศึกษา

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

P14A3
ความคิดเห็นที่ 1
Admin  13/01/2560 10:48
ขอขยายเวลาหน่อยนะคร้าบ

แสดงความคิดเห็น