ออกแบบโลโก้ ครอบครัวตัวเอ

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ the One graphic

ดีไซเนอร์ the One graphic ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 36 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ ครอบครัวตัวเอ

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

จำหน่ายเบเกอร์รี่และเครื่องดื่ม

ชื่อโลโก้

ครอบครัวตัวเอ

รูปทรงของโลโก้

กลม

โทนสี

พาสเทล

แนวทางการออกแบบ

เรียบง่าย ทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ทำตรายาง

กลุ่มเป้าหมาย

อาหาร

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

NungAtitan

แสดงความคิดเห็น